Sunday, November 30, 2008

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

ม่าน, มุ้ง = พระวิสูตร พระสูตร ประตู = พระทวาร

ถาดน้ำชา = ถาดพระสุธารส คนโทน้ำ = พระสุวรรณภิงคาร

ของเสวย = เครื่อง ช้อน = ฉลองพระหัตถ์ช้อน

ส้อม = ฉลองพระหัตถ์ส้อม ปิ่น = พระจุฑามณี

เหล้า = น้ำจัณฑ์ เสื้อ = ฉลองพระองค์

รองท้า = ฉลองพระบาท ปืน = พระแสงปืน

ผ้าเช็ดตัว = ซับพระองค์ ผ้าเช็ดหน้า = ซับพระพักตร์

กระจกส่อง = พระฉาย ที่นอน = พระยี่ภู่

กางเกง = พระสนับเพลา พระที่ ( ราชวงศ์ )

ไม้เท้า = ธารพระกร เตียงนอน = พระแท่นบรรทม

น้ำกิน = พระสุธารส ตุ้มหู = พระกุณฑล

พานหมาก = พานพระศรี น้ำชา = พระสุธารสชา

ผ้าอาบน้ำ = พระภูษาชุบสรง ข้าว = พระกระยาเสวย

( พระมหากษัตริย์ ) เข็มขัด = รัดพระองค์ , ผ้าชุบสรง , ผ้าสรง พระปั้นเหน่ง

No comments: